Da har vi avtalt frist for gjennomføring av forhandlinger i område 11 med Spekter. Fristen er satt til 7.juni klokken 16.00.

Her kan du lese mer om områdeinndelingen i Spekter.