LO Stats forhandlingsutvalg har godkjent lønnsoppgjøret i sykehusene. Spekter helse, område 10 og 13 er dermed landet.

Her kan du lese mer om områdeinndelingen i Spekter.