LO Stats forhandlingsutvalg har godkjent lønnsoppgjøret i Norges Bank. Årets oppgjør i Spekters område 2 er dermed avsluttet. 

Her kan du lese mer om områdeinndelingen i Spekter.