Flere kriser har rammet oss det siste året. Vi står midt i en pandemi som både er en helsekrise og en økonomisk krise. Kvikkleireskredet på Gjerdrum i julen var en katastrofe, og minnet oss om hvor sårbare vi er i møte med naturkreftene. Stormingen av parlamentet i USA, vår viktigste og mektigste allierte, er en skremmende påminning om at ekstremisme, vold og anti-demokratiske krefter er i sving i store deler av verden.

Hva kan politikken gjøre? Et nytt Agenda-notat foreslår 32 tiltak for styrket beredskap. Se frokostmøtet digitalt på Tankesmien Agendas Facebook-side.

https://www.facebook.com/events/230771801992717

Du møter:

- Trygve Svensson, leder av Tankesmien Agenda

- Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

- Kjersti Barsok, leder i Norsk tjenestemannslag

- Axel Fjeldavli, rådgiver i Tankesmien Agenda

- Frida Melvær, stortingsrepresentant for Høyre