Målgruppe: Representanter/vara i LO Stat Vestland sitt fylkesutval

Innhold: Kva er tillitsvalte si rolle når det gjeld IA avtale og sjukefråværsoppfølging? Innleiarane vil kome inn på tilretteleggingsplikt, medverknadsplikt og oppfølgingsplan. Vidare vil dei kome med gode innspel på utvikling av eit godt arbeidsmiljø, ulike rollar, retten til medbestemmelse og kollega- og leiarstøtte. Arbeidsmiljø og oppfølging av tilsette/medlemmar vil alltid vere viktig og me håpar på god dialog og gode innspel.

Innledere: Jarle Berge og Mardon Sødal Egeland frå NAV Arbeidslivssenter Vestland

Påmelding: 31.01.24

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.