Innhold: Deltakarane vil få høyre om tariffoppgjeret og andre aktuelle saker som har betydning for medlemmar i arbeidslivet, som Hovudavtalen, Hovudtariffavtalen, tillitsreform mm. Det er lagt opp til innleiing og dialog/innspel.

Innleder: Egil André Aas

Påmelding: før 31. mai 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gjer rett til permisjon etter hovudavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovudavtalen i staten hhv §39 og §40.