Målgruppe: Tillitsvalte i statlege etatar i Vestland fylke

Innhold: I 2024 er det hovudtariffoppgjer i staten, og LO Stat ønskjer innspel frå lokale tillitsvalte i samband med oppgjeret. I tillegg til å debattere hovudoppgjeret 2024, vil konferansen fokusere på andre aktuelle saker i tariffområdet staten.

Innledere: Vibecke Solhaug, LO Stat

Påmelding: innan 1. desember 2023

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten §38.