Konferansen er eit ledd i førebuingane til hovedtariffoppgjeret i Staten 2022. Deltakarane vert invitert til debatt om hovedtariffoppgjeret. Det vert også gitt orientering om aktuelle politiske saker i tariffområdet.
Innleier: Vibecke Solhaug, LO Stat
Påmelding innan 4. januar 2022