Målgruppe: Medlemmar og tillitsvalte i staten og verksemder i Spekter, med offentleg tenestepensjon. Gjeld for medlemmar i Vestland.

Me går gjennom folketrygda og offentleg tenestepensjon, også ny AFP og særalderspensjon. I tillegg ser me på dei politiske utfordringane framover, og kva som skal til for å sikre ein trygg og god alderdom for alle medlemmar i framtida. Offentleg tenestepensjon har blitt endra for dei som er født i 1963 og seinare. Kurset er difor spesielt innretta for denne gruppa.

Lenke til teamsmøte vert sendt ut etter 15. februar 2024

Innledere: Finn Olav Haga, LO Stat.

Påmelding innan 15. februar 2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.