Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalte i staten og verksemder i Spekter med offentleg tenestepensjon, født i 1962 eller tidlegare. Gjeld for medlemmar og tillitsvalte i Vestland.

Me går gjennom folketrygda og offentleg tenestepensjon. I tillegg ser me på dei politiske utfordringane framover, og kva som skal til for å sikre ein trygg og god alderdom for alle medlemmar inn i framtida.

Offentleg tenestepensjon har blitt endra for dei som er født i 1963 og seinare. Dette kurset er innretta for dei som er født i 1962 eller tidlegare.

Lenke til teams vert sendt ut i starten på februar 2024

Innleiar: Finn Olav Haga, LO Stat.

Påmelding innan 30. januar 2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.