Vi går gjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon. I tillegg ser vi på de politiske utfordringene fremover, og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer inn i fremtiden. Offentlig tjenestepensjon har blitt endret for de som er født i 1963 og senere. Medlemmer som kommer inn på ny ordning oppfordres derfor til å delta for å lære mer om hvordan pensjonssystemet vil virke.
 
Innleder: Ragnar Bøe Elgsaas.