Målgruppe: Leiarar, tillitsvalte, verneombod og HR/HMS-personell

Nærare kvar tredje tilsette i Noreg seier at dei har vore gjennom større endringar på jobb dei siste åra. Kva kloke grep kan ein gjere for å kunne oppretthalde eit godt arbeidsmiljø også under omstilling? På samlinga får du råd, tips og erfaringar du kan bruke i eige verksemd og du vil få kjennskap til kva som kan redusere belastningar ved omstillingsprosessar. Du får dele tankar og erfaringar og vil få teste nettressurser til forebyggande arbeidsmiljøarbeid.

 Innledere: Mette Borgen og Abbas Sharifian ved Arbeidstilsynet i Vestland

 Påmelding innan 12. juni 2023. Velkommen til kurs i LO Stat.

 Kurset gjev rett til permisjon etter HA i staten §38 og §39 og i HA i Spekter §26 og § 52