Innhold: Kurset er et kortkurs for å gi nyvalgte, tidligere tillitsvalgte som trenger oppfriskning og eller medlemmer som har lyst til å engasjere seg mer om det organiserte arbeidslivet, litt innblikk i rollen. Vi er innom partssamarbeidet på arbeidsplassen, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, arbeidsmiljø, verving, medlemsfordeler og arbeidslivets historie. Vi ser på hovedavtalene, tariff/overenskomster og arbeidsmiljøloven for å nevne noe av lover og avtaler som styrer norsk arbeidsliv og deres arbeidsplasser. Det blir korte innledninger og diskusjoner i plenum og eller i grupper.

Innledere: Vidar-Lorang Larsen, LO Stat og Ørjan Fallmo, NFF som medveileder.

Påmelding: innen 6. oktober 2023.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.