Vi går igjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon, herunder AFP og særalder pensjon. I tillegg ser vi på de politiske utfordringene fremover og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer. 

Offentlig tjenestepensjon har blitt endret for de som er født etter 1963.

*Lenke til teamskurset blir sendt ut til alle påmeldte etter 15. februar 2024.

Innleder: Finn Olav Haga, LO Stat

Påmelding innen 15. februar 2024.

Kurset gir rett på permisjon etter hovedavtalen i Spekter, §§ 52 og 26 og hovedavtalen i staten, §§ 38 og 39.

Velkommen til kurs i LO Stat.