Vi går igjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon. I tillegg ser vi på de politiske utfordringene framover og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer. Offentlig tjenestepensjon har blitt endret for de som er født i 1963 og senere. Dette kurset er da innrettet for de som er født i 1962 og tidligere.

*Lenke til teamskurset blir sendt ut til alle påmeldte i starten av februar 2024.

Innleder: Finn Olav Haga, LO Stat

Påmelding innen 30. januar 2024.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter, §§ 52 og 26 og hovedavtalen i staten, §§ 38 og 39.

Velkommen til kurs i LO Stat.