Innhold: Det er mer konflikter, vold og trusler i arbeidslivet enn det vi ønsker! I noen tilfeller med tragisk utfall. Det er mulig å forebygge dette.

Vi ser på hvilke roller og ansvar som arbeidsgiver, ledere, verneombud, tillitsvalgte og de ansatte har i forebyggingsarbeidet. Hvilke krav og plikter finner vi i lov, forskrifter og avtaler. Vi ser på kommunikasjon, opplæring, rutiner, beredskapsplaner, internkontroll, HMA tiltak og handlingsplaner.

Det blir innledninger, diskusjoner og oppgaveløsing i plenum og i grupper.

LO Stat dekker kurs, opphold, reise og diett etter statens satser.

Innledere: Guy William Kenneth Power og Arnfinn Haugberg fra Safe4. Vidar-L. Larsen, LO Stat.

Påmelding: innen 19. januar 2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.