Målgruppe: Medlemmer, tillitsvalgte, VO og HR/HMS personell i staten og virksomheter i Spekter. Vestfold og Telemark, Buskerud og Østfold.

Hver tredje ansatt i Norge sier de har vært gjennom større endringer på jobben de siste åra. Hvilke kloke grep kan en gjøre for å kunne opprettholde et godt arbeidsmiljø også under omstilling? På kurset får du råd, tips og erfaringer du kan bruke på egen arbeidsplass, og du vil få kjennskap til hva du kan bruke for å redusere belastninger ved omstillingsprosesser. Du får dele tanker og erfaringer og vil få testet nettressurser til forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Innledere: Mette Borgen og Abbas Sharifian ved Arbeidstilsynet i Vestland.

Påmelding innen 8. juni 2023. Velkommen til kurs i LO stat.

Lenke til teamskurset sendes til din epost, når kursdagen nærmer seg.

kurset gir rett til permisjon etter HA i staten §§38 og 39, og HA i Spekter §§26 og 52.