Innhold: Arbeidstakere har rett til å varsle om "kritikkverdige forhold" på arbeidsplassen, jmf Arbeidsmiljøloven(AML). Er det enkelt og eller vanskelig? Vi ser på utfordringer rundt kravet - om fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Kurset vil fokusere på AML`s regler og i hvilke tilfeller avvik/brudd på disse er å anse som "kritikkverdige forhold" etter loven. hvilke spørsmål knytter seg til varslinger, hvilke krav er det til rutiner for varsling og saksbehandling. Hva er arbeids- og eller rollefordelingen mellom tillitsvalgt og verneombud?

LO Stat dekker kurset, materiell, lunsj og reise/diett etter statens satser. PS! Dette kurset er en dagskonferanse, så se bort fra overnatting i påmeldingsskjema!  

Innleder: Jørgen Samuelsen, Advokat

Påmelding: innen 8. september 2023.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.