Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter i Vestfold og Telemark, Buskerud og Østfold.

Kursdeltakerne vil få kunnskap om gangen i et tariffoppgjør ut fra tjenestetvistloven, arbeidstvistloven og hovedavtalene. Vi ser også på partenes ansvar og plikter i forhandlingsløpet,- før, under og etter forhandlingene.

Innledere: Arild Kjempekjenn og Vidar-Lorang Larsen, LO Stat.

Påmelding innen 18. april 2023. Velkommen til kurs i LO Stat.

(PS! teamslenken sendes de påmeldte etter påmeldingsfrist og i god tid før kursstart)

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §§38 og 39 og Spekter hhv §§26 og 52.