Innhold: Vi går igjennom Folketrygden og offentlig tjenestepensjon. I tillegg ser vi på de politiske utfordringene framover, og hva som skal til for å sikre en trygg og god alderdom for alle medlemmer inn i fremtiden.

Offentlig tjenestepensjon har blitt endret for de som er født i 1963 og senere. Dette kurset er innrettet for de som er født i 1962 eller tidligere.

Innleder: Finn Olav Haga, LO Stat

Påmelding: innen 30. januar 2023

 Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §26 og §52 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.