Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte innenfor staten og spekter i Trøndelag og Møre og Romsdal.


Kurs i kommunikasjon, retorikk og sosiale medier. Kurset belyser hvordan det er å være tillitsvalgt i teknologiens tidsalder. Hvordan bruke teknologien til å informere og kommunisere, slik at medlemmene føler seg trygge og henger med i omstillinger og endringer, samt utviklingen i etatene, virksomhetene og samfunnet.

Innledere: Kristian Brustad, kommunikasjonsansvarlig i LO Stat.

Påmelding innen 20.02.2023.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §39 og §40. LO Stat dekker reise og diett etter statens satser, kurs og bevertning.