Kurstema: Tillitsvalgtsrollen er mangfoldig, krevende, spennende, slitsom og givende. Som tillitsvalgt er du en viktig del av den norske modellen. Denne er tuftet på trepartssamarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver innenfor rammer gitt av myndighetene. Lov- og avtaleverket gir også rammer for hvordan du som tillitsvalgt kan bidra til ivaretakelse og utvikling av modellen, på arbeidsplassen så vel som i samfunnet. Kurset legger opp til praktisk øving.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv § 52 og § 26 og hovedavtalen i staten hhv § 39 og §40.

Innleder: Stein Erik Syrstad, LO Stat

Kursledere: Arild Kjempekjenn og Lars Buenget Børseth, LO Stat.

Påmelding innen 28. september. Velkommen til kurs i LO Stat.