Konferansen er et ledd i forberedelsene til hovedtariffoppgjøret i staten 2022. Deltakerne inviteres til debatt om hovedtariffoppgjøret. Det gis også orientering om aktuelle politiske saker i tariffområdet.
 
Innleder: Vibecke Solhaug, LO Stat.
 
Påmelding innen 7. januar 2022.