Målgruppe: Tillitsvalgte i statlige etater i Trøndelag og Møre og Romsdal

Innhold: I 2024 er det hovedtariffoppgjør i staten, og LO Stat ønsker innspill fra lokale tillitsvalgte i forbindelse med oppgjøret. I tillegg til å debattere hovedtariffoppgjøret 2024 vil konferansen fokusere på andre aktuelle saker i tariffområdet staten. 

Innledere: Vibecke Solhaug, LO Stat

Påmelding: innen 1. desember 2023.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten §38