Innhold: Kurset gir en innføring i tillitsvalgtes ulike roller og oppgaver på arbeidsplassen. Innføring i lov- og avtaleverket, partsforhold, medlemsfordeler og verving. Vi ser på arbeiderbevegelsen sin historie og hva vi står i akkurat nå.

Kurset er ment for nye tillitsvalgte, for tillitsvalgte som trenger oppfrisking og for medlemmer som vurderer å ta på seg tillitsverv.

Innleder: Eric Berget, LO Stat distriktssekretær Trøndelag og Møre og Romsdal

Påmelding: innen 4. august 2023

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.