I arbeidslivet må vi forholde oss til en rekke lover, forskrifter, avtaler og andre regler. Tillitsvalgte har generelt god kompetanse på dette feltet. LO Stat tilbyr også en rekke kurs for å styrke deltakernes kunnskap om lov- og avtaleverket, slik at de finner riktig løsning på de sakene de behandler.

Det er likevel ikke alle saker som har en løsning med to streker under svaret. Ofte finnes flere mulige løsninger som hver for seg har både fordeler og ulemper. For å finne den løsningen med flest fordeler og færrest ulemper holder det derfor ikke bare å sjekke lov- og avtaleverket. Vi må gå grundigere til verks.

I dette kurset har vi samlet noen verktøy som skal hjelpe deg til å se saken i ulike perspektiver, før du systematisk arbeider deg fram mot en eller flere mulige løsninger.

Innledere: Lars Buenget Børseth og Vidar-Lorang Larsen, LO Stat.

Påmelding innen 10. april 2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.