Arbeidsutvalget i Trøndelag

Leder: Stig Garberg-Johnsen
Tel: 911 74 539
E-post: stig.garberg-johnsen@nav.no

Nestleder: Hege Trana
Tel.: 915 41 748
E-post: hege.trana@hnt.no

Medlem: Daniel Johnsen
Tel.: 928 39 383
E-post: daniel.johnsen@kriminalomsorg.no

Medlem: Marit Hilstad
Tel.: 
E-post: marit.hilstad@bufetat.no

Medlem: Mikael Gullikstad
Tel.: 901 80 960
E-post: mgullikstad@gmail.com

Arbeidsutvalget i Møre og Romsdal

Leder: Torill Brunsvik
Tel.: 992 99 927
E-post: torill.brunsvik@fo.no

Nestleder: Knut Magne Beitveit
Tel.: 916 46 384
E-post: knut.beitveit@posten.no

Medlem: Mike Antonsen
Tel.: 412 81 335
E-post: mike.antonsen@avinor.no

Kari Gro Monsås
Tel.: 416 94 474
E-post: kari.gro.monsas@helse-mr.no   

Medlem: Anders Ellingsseter
Tel.:
E-post: anders.ellingsseter@kriminalomsorg.no

 

Distriktssekretær:

Eric Berget
Epost: eric.berget@lostat.no
Tlf: 926 37 402