Arbeidsutvalget i Trøndelag

Leder: Stig Garberg-Johnsen
Tel: 911 74 539
E-post: stig.garberg-johnsen@nav.no

Nestleder: Hege Trana
Tel.: 915 41 748
E-post: hege.trana@hnt.no

Medlem: Daniel Johnsen
Tel.: 928 39 383
E-post: daniel.johnsen@kriminalomsorg.no

Medlem: Marit Hilstad
Tel.: 
E-post: marit.hilstad@bufetat.no

Medlem: Mikael Gullikstad
Tel.: 901 80 960
E-post: mgullikstad@gmail.com

Arbeidsutvalget i Møre og Romsdal

Leder: Torill Brunsvik
Tel.: 992 99 927
E-post: torill.brunsvik@fo.no

Nestleder: Knut Magne Beitveit
Tel.: 916 46 384
E-post: knut.beitveit@posten.no

Medlem: Mike Antonsen
Tel.: 412 81 335
E-post: mike.antonsen@avinor.no

Kari Gro Monsås
Tel.: 416 94 474
E-post: kari.gro.monsas@helse-mr.no   

Medlem: Anders Ellingsseter
Tel.:
E-post: anders.ellingsseter@kriminalomsorg.no

Styret i Trøndelag

Creo:

Tor Einar Bekken
Tel: 922 14 390
E-post: tor.e.bekken@ntnu.no

El og IT Forbundet

Øivind Juul Schjetne
Tel: 901 33 770
E-post: oivind.juul.schjetne@oneco.no

Leif Stene (vara)
Tel.: 900 63 651
E-post: leif.stene@oneco.no

Fagforbundet:

Hege Trana
Tel.: 915 41 748
E-post: hege.trana@hnt.no

Mikael Gullikstad
Tel.: 901 80 960
E-post: mgullikstad@gmail.com

Ole Christian Bye
Tel.: 955 26 434
E-post: ole.bye@hotmail.com

Fagforbundet Post og Finans:

Kjell Otto Haugan 
Tel.: 913 18 032 
E-post: Kjell.Haugan@posten.no

Atle Skjærvold 
Tel.: 911 05 916 
E-post: atle.skjaervold@posten.no 

Jørgen Øvrewall (vara) 
Tel.:  
E-post: jorgen.ovrewall@posten.no

Fellesforbundet

Cecilie Storø
Tel.: 909 68 161
E-post: cecilie.storo@veso.no

Bjørnar Rønning (vara)
Tel.: 900 56 450 
E-post: bjornar.ronning@felleskjopet.no

Fellesorganisasjonen FO:

Marit Hilstad
Tel.: 466 18 547
E-post: marit.hilstad@bufetat.no

Bente Aune Bragstad (vara)
Tel.: 918 65 623
E-post: bente.aune.bragstad@fo.no

Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT:

Håkon Neergaard 
Tel.: 917 82 153
E-post: hakon.neergaard@vegvesen.no

VARA IKKE OPPNEVNT
Tel.: 
E-post: 

Handel og Kontor:

Ikke oppnevnt
Tel.:
E-post: 

Vara ikke oppnevnt
Tel.:
E-post:

Norges Offisersforbund NOF:

Kristian Espenes
Tel.: 928 40 456
E-post: ke@nof.no

Stian Rasmussen (vara)
Tel.: 951 35 524
E-post: stirasmussen@outlook.com

Norsk Arbeidsmandsforbund NAF:

Jostein Kløvjan
Tel.: 913 56 440
E-post: jos-klo@online.no

Harald Ekremsæter (vara)
Tel.: 
E-post: harekr@vegvesen.no

Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund NFF:

Daniel Johnsen
Tel.: 928 39 383
E-post: daniel.johnsen@kriminalomsorg.no

Eline Gausen
Tel.: 419 31 332
E-post: eline.gausen@kriminalomsorg.no

Norsk Jernbaneforbund NJF:

Torbjørn Støre
Tel.: 917 95 370
E-post: torbjorn.store@mantena.org

Monica Oshaug
Tel.: 970 68 289
E-post: leder64@njfbuss.no

Norsk Lokomotivmannsforbund NLF:

Håvar Molberg
Tel.: 915 64 659
E-post: haavarmolberg@gmail.com

Ola Einun Skorem (vara) 
Tel.: 982 87 322 
E-post: Einun80@gmail.com

Norsk Tjenestemannslag NTL:

Stig Garberg-Johnsen
Tel.: 911 74 539 
E-post: stig.garberg-johnsen@nav.no

Sturla Søpstad
Tel.: 918 97 579 
E-post: sturla.sopstad@ntnu.no

Marit Kaarstad
Tel.: 971 72 564
E-post: marit.kaarstad@nrk.no

Birgit Rennemo (vara)
Tel.: 986 79 059
E-post: birgit.rennemo@nav.no

Roy Sagen (vara)
Tel.: 913 85 309 
E-post: roy.sagen@avinor.no

Tom Christian Hammer (vara) 
Tel.: 418 03 633
E-post: thammer@mil.no

Skolenes Landsforbund SL:

Aleksander Rønningen 
Tel.: 412 43 520
E-post: aleks.ronningen@outlook.com

Rigmor Bjerche (vara)
Tel.: 913 82 984 
E-post: rigbj@trondelagfylke.no


Styret i Møre og Romsdal

El&It Forbundet:

Stig Andre Heggem
Tel.: 950 24 643
E-post: stig.heggem@elogit.no

VARA IKKE OPPNEVNT 
Tel.:
E-post:

Fagforbundet:

Hilde Furnes Johannessen
Tel.: 934 39 568
E-post: hilde.furnes.johannessen@helse-mr.no

Mariann Gussiås Svendsen
Tel.:
E-post: mariann.gussias.svendsen@helse-mr.no

Kari Gro Monsås
Tel.: 416 94 474
E-post: kari.gro.monsas@helse-mr.no

Stig Jarle Valldal (vara)
Tel.: 943 23 358
E-post: svalldal@online.no  

Fagforbundet Post og Finans:

Knut Magne Beitveit
Tel.: 916 46 384
E-post: knut.beitveit@posten.no

Knut Marius Lydvo (vara)
Tel.: 994 66 735
E-post: knut.lydvo@posten.no

Fellesforbundet:

SLUTTET
Tel.: 
E-post: 
 
VARA IKKE OPPNEVNT
Tel.: 
E-post: 

Fellesorganisasjonen FO:

Torill Brunsvik
Tel.: 992 99 927
E-post: torill.brunsvik@fo.no

VARA IKKE OPPNEVNT
Tel.: 
E-post: 

Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT:

Christine Marie Lundstrøm Bendiksen
Tel.: 902 42 227
E-post: christine.marie.bendiksen@vegvesen.no
 
Thomas Skogvold (vara)
Tel.: 976 07 424
E-post: thomas.skogvold@vegvesen.no

Norsk Arbeidsmandsforbund NAF:

Gustav Landsverk
Tel.: 416 66 635
E-post: glandsverk@hotmail.com

Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund NFF:

Anders Ellingseter
Tel.: 908 89 901
E-post: anders.ellingseter@kriminalomsorg.no  

Marina Sørensen (vara)
Tel.:              
E-post: Marina.Sorensen2@kriminalomsorg.no

Norsk Jernbaneforbund NJF:

Frank Eimhjellen
Tel.: 995 36 260
E-post: kl@njfbil.no

Stian Roald (vara)
Tel.:
E-post: stian.roald@yahoo.com

Norsk Tjenestemannslag NTL:

Renate Holsbøvåg-Lyngstad
Tel.: 952 53 987
E-post: renate.holsbovag.olsen@nav.no
   
Mike Antonsen
Tel.: 412 81 335
E-post: mike.antonsen@avinor.no

Valgkomite for perioden - Trøndelag

Leder: Atle Skjærvold
Medlem: Marit Kaarstad
Medlem: Birgit Rennemo

Valgkomite for perioden - Møre og Romsdal

Leder: Stig Andre Heggem
Medlem: Sissel Viken
Medlem: Mariann Svendsen

Distriktssekretær:

Eric Berget
Epost: eric.berget@lostat.no
Tlf: 926 37 402