Kursdeltagerne vil få kunnskap om gangen i et tariffoppgjør ut fra tjenestetvistloven, arbeidstvistloven og hovedavtalene. Vi ser også på partenes ansvar og plikter i forhandlingsløpet, før, under og etter forhandlingene.

Innledere:  Arild Kjempekjenn og Vidar-Lorang Larsen, LO Stat

Kursansvarlig: Odd-Petter Woll, LO Stat                                                                                         

Påmelding innen 3. april 2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.