I 2024 er det hovedtariffoppgjør i staten, og LO Stat ønsker innspill fra lokale tillitsvalgte i forbindelse med oppgjøret. I tillegg til å debattere hovedtariffoppgjøret 2024 vil konferansen fokusere på andre aktuelle saker i tariffområdet staten. 
 
Innledere: Vibecke Solhaug, LO Stat
Kursansvarlig: Anne Birgit Nilsen, LO Stat Troms og Finnmark
 
Påmelding: innen 1. november 2023.
Velkommen til kurs i LO Stat.
 
Konferansen gir rett til permisjon etter § 38 i hovedavtalen i staten.