Dagskonferanse med tema psykososialt arbeidsmiljø og håndtering av trivsel og mistrivsel på jobb, - med arbeidsmiljøloven som rettesnor. 

Foreleser er ingen hvemsomhelst innenfor faget, Ståle Valvatne Einarsen er ledende norsk psykolog og forsker innen arbeidsmiljøfeltet og en nestor innenfor feltet konflikthåndtering. Han har gitt ut en rekke bøker om arbeidsmiljø, ledelse og konflikthåndtering og er en av verdens mest siterte forskere inne feltet mobbing og trakassering i arbeidslivet. 

Konferanser gir rett til tjenestefri med lønn etter Hovedavtalen i staten og Spekter. LO Stat dekker kursavgift og eventuelle reise- og oppholdsutgifter. 

LO Stat samarbeider med musikkfestivalen Bakgården i Harstad som arrangeres 19.-21. august. Konsertbilletter trekkes ut blant de påmeldte deltakerne. 

Konferansen arrangeres med et forbehold om at koronasituasjonen tillater det. Vi forholder oss til gjeldende nasjonale og lokale smittevernregler både når det gjelder nødvendig avstand i konferansesalen og annet. Deltakere som har forkjølelsessymptomer e.l. skal ikke delta. 

Innledere: Ståle Valvatne Einarsen, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Kursansvarlig: Anne Birgit Nilsen, distriktssekretær LO Stat Troms og Finnmark. 

Velkommen til kurs i LO Stat!