Innhold:  I arbeidslivet må vi forholde oss til en rekke lover, forskrifter, avtaler og andre regler. Tillitsvalgte har generelt generelt god kompetanse på dette feltet. LO Stat tilbyr også en rekke kurs for å styrke deltagernes kunnskap om lov- og avtaleverket, slik at de finner riktig løsning på de sakene de behandler. Det er likevel ikke alle saker som har en løsning med to streker under svaret.

Ofte finnes flere mulige mulige løsninger som hver for seg har både fordeler og ulemper. For å finne den løsningen med flest fordeler og færrest ulemper holder det derfor ikke bare å sjekke lov- og avtaler. Vi må gå grundigere til verks.

I dette kurset har vi samlet noen verktøy som skal hjelpe deg til å se saken i ulike perspektiver, før du systematisk arbeider deg frem mot en eller flere mulige løsninger.

Innledere: Vidar-Lorang Larsen og Lars Buenget Børseth

Påmelding: innen 10 april 2024

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.