Innhold: Pensjon er et stadig tilbakevendende tema, både for arbeidstakere som er i ferd med å gå av, og for unge som trenger å vite hvilke rettigheter de har. Hva får jeg i pensjon, hvor lenge må jeg jobbe, hva er gamle regler og hva er nye? Hvilke rettigheter har jeg i Statens Pensjonskasse? AFP, uføre, etterlatte, boliglån? Må jeg betale skatt av pensjon?

Vi har invitert seksjonsleder Henk Sivertsen fra Statens pensjonskasse til å gi oss svar på "alle" spørsmålene.

Kursinnholdet er også aktuelt for ansatte i Spektervirksomheter. 

Innledere: Henk Sivertsen, seksjonsleder Statens pensjonskasse

Kursleder: Anne Birgit Nilsen, distriktssekretær LO Stat Troms og Finnmark.

Påmelding: innen 16. november 2023.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.