Innhold: Nordområdet er for oss nærområdet. Det er et av verdens største marine matfat, og i tillegg et område som er strategisk viktig både for militær og sivil beredskap. 
 
Ivaretakelsen av beredskapen er viktig uavhengig om det gjelder verdensfreden, klimautfordringene eller behovet for kraft. 
 
Hvordan står det egentlig til med beredskapen i nord? Er vi omstillingsdyktig i et skiftende verdensbilde? Evner vi å samarbeide på tvers av etatene og har vi handlingskompetanse når det gjelder?
 
Vi har invitert innledere og bidragsytere fra ulike fagpersoner, fra fagbevegelse og fra de politiske partiene til å bidra på konferansen. 
  
Påmelding: innen 20. februar 2023