Kurset passer for deg som trenger å lære mer om konflikthåndtering. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter til å håndtere konflikter og utfordrende samtaler på arbeidsplassen. 
Innhold: Ulike typer konflikter, roller i konflikter, konfliktdempende kommunikasjon, forebygging av konflikter og saksbehandling av konflikter. 
 
Kurset gir rett til tjenestefri med lønn, jfr. Hovedavtalen i staten §§ 39 (tillitsvalgte) eller 40 (medlemmer uten tillitsverv) og Hovedavtalen i Spekter §§ 52 (tillitsvalgte) eller 26 (medlemmer uten tillitsverv).
 
Kurset er gratis. LO Stat dekker kursavgift og eventuelle reise- og oppholdsutgifter. 
 
Innledere: Eli Rongved, spesialist i psykomotorisk fysioterapi og HMS-rådgiver
Kursansvarlig: Anne Birgit Nilsen, distriktssekretær LO Stat Troms og Finnmark 
 
Velkommen til kurs i LO Stat.