Vi har i tillegg brukt mye tid og energi på kursing av tillitsvalgte. En ofte underkommunisert del av vår totale virksomhet. Det er her nye dyktige tillitsvalget skapes og de som har vært med en stund får ny kunnskap.
Alt dette blir en del av timeplanen vår også i 2020. Vi har ingen illusjoner om at dette året kommer til å bli en rolig tur i parken. Ikke minst fordi det er hovedoppgjør til våren. Forhandlinger som blir tøffe og hvor vårt mål er å sikre rettferdig fordeling av lønna og en god arbeidshverdag for medlemmene i våre forbund.
Vi skal også samles på Gol i november til representantskap, vårt «landsmøte», der kursen for de neste fire årene skal stakes ut.
Og da er jeg ved det som jeg vil huske som et høydepunkt i 2019. Datoen var 20. november. På Pers hotell på Gol. På årets Kartellkonferanse. Jonas Gahr Støre gikk på talerstolen og lovet å skrote både ABE-reformens ostehøvelkutt og New Public Management som styringsform i offentlig sektor. Det var litt av en opplevelse. En av disse øyeblikkene på denne tradisjonsrike konferansen som vil bli snakket om lenge.
Men etter å ha kjent på litt glede over at Arbeiderpartiet forplikter seg på en ganske djerv måte, kjenner vi også på et ansvar. Det vet jeg også at alle forbundene i offentlig sektor gjør. 
Støre snakket ikke bare om å skrote en håpløs modell. Han slo fast at målet til Arbeiderpartiet er å fylle en tillitsreform med innhold og presentere reformen like over nyttår i 2021, i god tid før valget. Men viktigst: han inviterte oss til å bli med på denne dugnaden. 
DET er selve hovedpoenget. For det er en stor jobb som skal gjøres. ABE og NPM skal erstattes med noe. Vi forstår selvfølgelig godt ordet tillitsreform, men denne reformen skal fylles med mer enn bare et ord. Den skal få et rammeverk og et håndfast innhold. Det skal være både politiske prioriteringer og tiltro til at de som står i førstelinja kan ta gode og selvstendige beslutninger. Og ikke minst skal det være et likeverdig partssamarbeid som fungerer.
Vi er fullstendig klar over at denne jobben kommer til å kreve mye av oss, forbundene i offentlig sektor og tillitsvalgte på alle nivåer. Men mitt løfte, knappe to uker før nyttårsrakettene markerer avslutningen av 2019 og hilser 2020 velkommen, er at vi skal være sterkt delaktig i å peke ut en tydelig retning for styring og videreutvikling av offentlig sektor i dette landet. Til det beste for brukerne, for befolkningen.
Det ansvaret tar vi. Og det gleder vi oss til.


Riktig god jul og godt nytt år!
Egil André Aas, leder i LO Stat