Siden vi fikk den første nedstengningen i mars, har mange av våre medlemmer blitt satt på store prøver. Ansatte i våre virksomheter i staten og Spekter har tatt tunge løft. Samtidig opplever mange en generell usikkerhet. Når får vi vaksinen? Er arbeidsplassene våre sikre? Hvordan vil pandemien endre arbeidslivet på lang sikt? Spørsmål ingen vet svaret på akkurat nå.
Det vi imidlertid vet, er at denne pandemien har vist oss at en sterk stat, trepartssamarbeid og en velfungerende offentlig sektor har gitt Norge noen fordeler i håndteringen av en krise som denne. At vi har økonomiske midler til å dempe skadevirkningene med krisepakker er bare en del av historien. Viktigst av alt er det faktum at staten er garantisten for at samfunnet fungerer. Det betyr at vi skal styrke staten, ikke svekke den. For en ting vet vi: det kommer flere kriser. 
Her vi sitter på våre hjemmekontor, eller leter etter en ny jobb fordi den vi hadde forsvant i det økonomiske dragsuget, er det for tidlig å konkludere, men jeg tror at når historien om pandemien skal skrives, vil fasiten vise at Norge kom bedre ut enn mange andre land. At skadene som må repareres er færre. At vi kommer raskere tilbake til en normaltilstand. Dette skyldes ikke flaks. Den norske modellen spiller en viktig rolle. Denne helt spesielle konstruksjonen er en av hovedårsakene til at vi klarte å håndtere pandemien bedre enn mange andre land. 
Mange ser ut til å tro at denne modellen vedlikeholder seg selv. Den gjør jo ikke det. Den må forsvares, fornyes og forbedres. Og den må bli synliggjort for nye generasjoner, som kanskje tar den som en selvfølge. Det er de som skal videreføre den og sørge for at den fortsatt er det viktigste verktøyet vi har.
I 2021 er det stortingsvalg. Forhåpentligvis får vi drive valgkamp på den tradisjonelle måten. Der vi møtes og diskuterer politikk ansikt til ansikt. Der folk kan samles på torg og i samfunnshus over hele landet. Der vi kan banke på dører og der valgdeltagelsen blir stor.  
Gjennom hele fireårsperioden har vi kjent på hva det koster å ha en regjering og en arbeidsgiver som ikke akkurat er vår beste venn. Vi møter en ideologi som prioriterer skattelette for de rikeste foran fellesskapsløsninger og en velfungerende velferdsstat med et sikkerhetsnett for de som trenger det.  
Vi i LO Stat kommer til å være synlig i denne valgkampen. Kanskje mer synlig enn tidligere. Vi trenger et kursskifte. Vi trenger tillit til våre medlemmer i offentlig sektor og vi trenger en politikk for de mange, ikke bare for de få.
Men først skal vi feire jul og nyttår. På en helt annen måte enn det som er vanlig. Vi blir færre rundt bordet, men likevel er jeg sikker på at vi vil føle fellesskapet også denne julen.
God jul og godt nytt år
Egil André Aas
Leder i LO Stat