Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter som tilhører fylkene Agder og Rogaland.

Kurs i kommunikasjon, retorikk og sosiale medier. Kurset belyser hvordan det er å være tillitsvalgt i teknologiens tidsalder. Hvordan bruke teknologien til å informere og kommunisere. Slik at medlemmene føler seg trygge og henger med i omstillinger og endringer, samt utviklingen i etatene og virksomhetene.

Innledere: Kristian Brustad, kommunikasjonsansvarlig i LO Stat.

Påmelding innen 10 oktober 2022. Velkommen til kurs i LO Stat.