Kursdeltakerene skal lære hva et tariffoppgjør er og gangen i dette. Vi går gjennom bruk av ulike begrep, hvem som er parter, hva de forhandler om, ulike krav og hvordan lønna vår reguleres.

Innledere: Merethe Engstrøm og Jannicke Larsen LO Stat.

Påmelding innen 22. mars 2024. Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gjev rett til permisjon etter hovedavtalen sine §§ 38 og 39.