Innhold: LO Stat Rogaland og Agder ønsker velkommen til ny samling. Vi får innlegg om arbeid og psykisk helse av Øystein Stødle Njå og Erik Dikhnych-Thorsen. Stortingsrepresentant Tove Elise Madland (Helse- og omsorgskomiteen) innleder om politisk situasjon med tid for spørsmål og debatt. Henriette Jevnaker gir oss nytt fra LO Stat med spesielt fokus på årets tariffoppgjør. 

Innledere: Øystein Stødle Njå, Erik Dikhnych-Thorsen, Tove Elise Madland og Henriette Jevnaker.

Påmelding: Innen 23. februar 2024. 

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.