Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter i Rogaland og Agder.

HVORFOR FÅR IKKE FOLK I FENGSEL OG FRIOMSORG GOD PSYKIATRISK OPPFØLGING, OG HVA TRENGER DE?

Hovedinnleder er Randi Rosenqvist, rettspsykiater. Hun innleder med tema -hva kan vi gjøre for å bedre situasjonen for de som ikke evner et autonomt liv i fred med sine omgivelser?

Andre innledere:

Morten Wiig Bjorland, psyk.spes

Asle Aase, NFF 

Marianne Solberg, FO

Kamzy Gunaratnam AP og justiskomiteen

Marian Abdi Hussein SV og helse og omsorgskomiteen

Dagen avsluttes med debatt hvor innlederne deltar.

Konferansier: Nina Hanssen, Flowcom

Påmelding innen 5. november 2022. Velkommen til LO Stat konferanse.