Kan vi snu en skakkjørt kriminalomsorg? Går vi en lysere tid i møte?

Maria Aasen-Svensrud fra AP og Stortingets justiskomité skal si noe om arbeidet med ny stortingsmelding. Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Lise Sannerud skal si noe om utfordringene til kriminalomsorgen.

Tre nivåer i kriminalomsorgen skal svare ut «Hvordan ser situasjonen i kriminalomsorgen ut med dine briller, og hva tenker du fremover?».

Vi får besøk av statssekretær John-Erik Vika, regiondirektør Tanja Rosså Ødegård, forbundsledere i NFF og FO samt lokale tillitsvalgte. Dagen blir avsluttet med debatt hvor innlederne og dere i salen deltar. 

Konferansier: Morten Røer, assisterende fengselsleder Åna fengsel

Påmelding innen 20. november 2023. Velkommen til konferanse  i LO Stat.