Innhold: På dette kurset vil du få innsikt i arbeidsmiljølovens bestemmelser om et godt psyko-sosialt arbeidsmiljø, og hvordan disse kan etterleves i hverdagen. Vi ser på ansvar og roller, og du vil få tips og verktøy som kan bidra til psykologisk trygghet, god kommunikasjon og godt samarbeid på egen arbeidsplass.

Innleder: Trond Ullenes fra Sterk Formidling

Påmelding: innen 03.03.2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.LO Stat dekker reise på billigste måte, og eventuell diett.