Et annet avgjørende element er den norske modellen. Den har gitt oss et stort fortrinn framfor andre land som ikke har en slik modell. Jeg vil faktisk si det så sterkt som at vi i denne modellen hadde vår første vaksine liggende klar da vi ble truffet av pandemien. Vi hadde korte kommunikasjonslinjer, vi kunne ta raske grep og vi kunne sammen utarbeide verktøy til bruk mot en fiende vi ikke kunne se. 

For eksempel tok det bare et par dager før vi i staten hadde løsnet opp på mulighetene til å jobbe mer enn avtaleverket åpner for. Noe som var helt nødvendig. 

Klem en byråkrat

LO og de andre organisasjonene var også viktige bidragsytere i perioden med nedstengninger. 

Det ble tatt beslutninger på kortere tid enn det noensinne har vært gjort. Det utskjelte byråkratiet, som ikke akkurat har opplevd applaus de siste årene, leverte og har fortsatt med det. En kommentator skrev «når det er lov til å klemme igjen, klem en byråkrat».

Fellesskap foran skatte- og avgiftskutt

Under den pågående koronakrisen roper alle på staten fordi den er ment for oss innbyggere og bedrifter. Staten skal stille opp for alle når det er nødvendig. Vi vil ha en aktiv stat som løser det samfunnsoppdraget vi har som oppgave. Vi er overbevist om at innbyggerne både er tjent med, og velger velferd, foran skattekutt, billigere alkohol og snus. Eller brus for den saks skyld.

 

 

I 2021-budsjettet mellom regjeringspartiene og Frp prioriteres billigere alkohol og snus, mens kuttene i offentlige driftsbudsjetter fortsetter. De økes neste år fra 1,8 milliarder kroner i år til 2,1 milliarder for 2021. De totale kuttene i offentlig sektor fra regjeringen passerer i år 14 milliarder siden 2015.

Regjeringen skaper dårligere tjenester til folk

Noen av virkningene er lengre saksbehandlingstid hos politi og domstoler. Det gis for eksempel strafferabatt på grunn av køer i domstolene. Når 600 årsverk er kuttet hos Nav fører det til økt saksmengde og behandlingstid. I kriminalomsorgen er situasjonen så kritisk at det blitt mer oppbevaring og mindre rehabilitering. 

Den eneste måten å ta inn disse kuttene på er å si opp folk som yter tjenester til innbyggerne.. Det svekker sikkerheten. Dette skjer mens landet befinner seg midt i en pandemi, der det er behov for flere, ikke færre ressurser.

Skaper lengre avstand til tjenestene

Med den politikken regjeringen fører blir resultatet at staten inntar en mer avvisende holdning i møtet med innbyggerne sine. Mennesker som av ulike grunner trenger hjelp blir ofte møtt med mistenkeliggjøring. Nav-skandalen er et av slike eksempel. 

Politi, sjukehus, høyskoler og skattekontor er mindre tilgjengelige og har forsvunnet fra lokalsamfunn. Når ansatte i staten er mindre tilgjengelige for folk, og ikke lenger kjenner de lokale forhold godt nok, klarer en heller ikke å tilpasse tjenestene til de faktiske behovene. 

Offentlig ansatte sine hovedoppgaver blir i stedet å oppfylle budsjettkutt og overordnede måltall, i stedet for å være der for menneskene og bedriftene. 

 

 

Regjeringen skyter alltid på kritikk

LO-tillitsvalgte bommer grovt. Kommer med løgn og usannheter, er svaret fra regjeringen. Sakens kjerne hopper regjeringen bukk over. Men vi står oppreist, og vi står støtt. Vi vet hva utarmingen av offentlig sektor fører til. Vi vet hva angrep på ansattes pensjoner, lønn og rettigheter fører til. Vanlige arbeidsfolk betaler prisen. Vi få større forskjeller. Mer ulikhet. Alt det fine med Norge, at vi alle står i øyehøyde til hverandre, forvitrer. 

Regjeringen hevder alltid at den har styrket enhver etat der tillitsvalgte måtte tørre å mene noe annet, basert på våre egne og medlemmenes erfaringer. Mer er tilført i budsjettøkninger enn hva som er trukket gjennom ostehøvelkutt.

Når regjeringen etter eget sigende øker budsjettene, må det være lov å undres over hvorfor regjeringen likevel insisterer på disse flate, årvisse kuttene, som udiskutabelt har skapt store utfordringer i en rekke etater? Det ender med at offentlig sektor er for dårlig rustet til å gjøre jobben – for oss, for samfunnet, for folk flest. For fellesskapet.

Vi har en egen medisin

I dag opplever vi en regjering vi mener ikke handler til fellesskapets beste. Som kaller angrep på felleskapet modernisering. Det finnes ingenting moderne med økte forskjeller og ulikhet. Det er tvert imot gammeldags tankegods.

Vår oppgave er å slåss for, og å ivareta medlemmenes interesser. Fellesskapets interesser. 
Det betyr ikke at vi kjemper imot enhver endring. Pandemien har vist det. Omstillinger i offentlig sektor har vist det. Med et tillitsbasert partssamarbeid har vi snudd oss mer enn én gang, kommet oss gjennom mer enn ei krise. Vi støtter opp, også om modernisering og omstilling, når det er til samfunnets og til fellesskapets beste.

Vi har vår egen medisin for å effektivisere statlig sektor: Ny regjering til høsten som tar arbeidsfolk på alvor. Så kan vi begynne gjenoppbyggingen av vitale offentlige funksjoner som Solberg-regjeringen lykkes i å svekke. Nå må vi bekjempe Solbergs fellesskapsfiendtlige regime – Regjeringen har sittet altfor lenge!

Politikk mot ulikheter