• Hele lønnsoppgjøret i staten på 37 min!

    Lønnsoppgjøret i staten med Finn Olav Haga og Vibecke Solhaug.

  • Spekter med Lise Olsen

  • NJF med Jane Sæthre

  • Våre kurs med Vidar Lorang-Larsen

  • Fagforbundet med Mette Nord

  • Hovedavtalen i staten

  • FO med Mimmi Kvisvik

  • Kvinnedagen med Henriette Jevnaker