MEKLING: LO Stats Øystein Gudbrands må konstatere at LO Stat skal i mekling. I går strandet forhandlingene for flere virksomheter.Siste innspurt i lønnsforhandlingene i Spekters område 9 er over. LO Stat kom sent på kvelden 29. mai til enighet i Norsk Tipping, Vinmonopolet og Stiftelsen Asta. Ikke alle virksomheter kom seg over målstreken. Det blir mekling og streikefare i Relacom, Geomatikk, Broadnet, Mediq Norway og for Fellesforbundet i Aim Norway.

-  Vi ikke kom i mål med alle virksomheter. Vi må bare konstatere at avstanden var for stor, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Dato for meklingen kommer senere.

Om Spekter-forhandlingene

DISKUTERER: LO Stats Eivind Gran og Lise Olsen diskuterer.

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

 

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:

1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak. Noen virksomheter er uten inndeling.