Ved Silsand Ungdomshjem, som er en virksomhet i Buf-etat, er det jobbet hardt for å få ned sykefraværet det siste året. Den sentrale samarbeidsgruppa med medlemmer fra Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene i staten fikk høre om hard jobbing som har gitt resultater.

- Et spennende prosjekt med gode resultater, sier LO Stat-sekretær Anniken Refseth etter besøket i Troms.

Forbedret samarbeid på tvers fokus på IA-avtalen, hms-fokus og stressmestring. Tett samarbeid mellom ledelsen og personalet. Dette er viktige årsaker til en kraftig reduksjon i sykefraværet og økende trivsel blant de ansatte ved ungdomshjemmet.

De tre andre virksomhetene i prøveprosjektet er Bredtvedt og Drammen fengsel og Ås ungdomshjem.

IA-avtalen har et mål om at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent, som innebærer en reduksjon på 20 prosent i forhold til 2001-tallene. Og at alt arbeidet gir resultater viser både jobben som er gjort på Silsand og i resten av arbeidslivet, hvor trenden viser at fraværet synker.