LO Stat leverte i dag sine innledende krav for hovedtariffoppgjøret i staten. I tillegg til et moderat økonomisk krav i tråd med resultatet i frontfaget, sier LO Stat nei til å gjøre større endringer i lønns- og forhandlingssystemet i staten.

- Vi vil slåss til siste slutt for forhandlingssystemet vi har i dag, med fire likelydende tariffavtaler som omfatter alle arbeidstakere i staten, forteller Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

- For utenforstående kan kanskje det at vi heiser fanen og rasler med sabelen for et forhandlingssystem virke unødig. Men for oss handler dette om selve grunnmuren i tariffoppgjørene. Det er gjennom å ha likelydende tariffavtaler for alle statstilsatte at vi i forhandlinger har kunnet ta overordnede grep som sikrer en rettferdig lønnsutvikling for alle. Sprekker denne ordningen, sprekker fordelingspolitikken, mener hun.

Kravene:

LO Stat har som et hovedkrav på lønn at medlemmenes kjøpekraft skal sikres.
Ved årets oppgjør vil LO Stat prioritere generelle tillegg og justeringer og krever at den største delen av lønnsveksten gis som generelt tillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2016.

Dersom det skal avsettes midler til lokale forhandlinger, må det knyttes føringer til dette. Lokale forhandlinger må ha legitimitet og det er viktig at forhandlingene og tvistemulighetene er reelle og at prosedyrereglene følges.

LO Stat vil dessuten styrke sosiale bestemmelser og sikre opparbeidete rettigheter. Lønns- og arbeidsvilkår skal være gjenstand for forhandlinger mellom likeverdige parter.

Se også: kravene i sin helhet
 

For ytterligere kommentarer:

Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat: 930 05 183
Stein Syrstad, informasjonssjef: 906 89 882