Rønoldtangen tok i november initiativ til et trepartssamarbeid om fornyelse i staten. Målet er mer velferd for hver krone, uten konkurranseutsetting og privatisering.

- Statsministerens utspill er derfor midt i blinken, og jeg er glad for at det kommer så raskt. Vi ser fram til å samarbeide med regjeringen om dette, og jeg kan love at våre medlemmer og forbund kommer til å bidra med gode forslag til hvordan vi skal få mer velferd for hver krone, sier Rønoldtangen.

LO Stat-lederen er glad for at Stoltenberg samtidig poengterte at mer privatisering og konkurranseutsetting ikke er løsningen på utfordringene i offentlig sektor.

-Vi aksepterer ikke høyresidas definisjon av ordet effektivisering. De sier effektivisering og mener konkurranseutsetting og privatisering. For oss er effektivisering å utnytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte, men det skal være offentlig styrt. Det er vi for og kaller det utvikling.

Rønoldtangen ønsker ikke å forskuttere arbeidet som Stoltenberg inviterer til, men hun mener et hovedmål bør være å få tatt i bruk de ansattes egne krefter på en slik måte at innsatsen går til produksjon av tjenester, ikke til måling og rapportering på detaljnivå.

- Gjørv-rapporten ga en viktig påminnelse om dette. En må skille på hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Det er ikke effektivt å drive detaljstyring, sier Rønoldtangen.

Stoltenberg røpet også at regjeringen ønsker å få befolkningen i tale. Brukerpaneler er en metode. I tillegg ønsker man å ta i bruk sosiale medier for å få gode forslag til forbedringer.

-Vi har gode erfaringer samarbeid av denne typen i Norge. Jeg er sikker på at vi også i denne saken vil komme fram til gode løsninger, sammen med regjeringen og til fordel for både brukere og ansatte i velferdsstaten, sier Rønoldtangen.