- Skal noe endres på lovverket, må man vokte seg for å endre det som fungerer. Tross alt løses de aller fleste varslersaker internt, sa LO Stats leder, Tone Rønoldtangen i paneldebatten etter hovedinnledningene. Hun la til at hun er tilhenger av endringer som skaper forbedringer.

Størst inntrykk på forsamlingen gjorde varsleren Bård Johannessen, som med sin personlige historie fra tiden som ekspert i FN ga problematikken et ansikt. Den i dag suksessfulle gründeren opplevde at karrieren i UD stanset helt opp etter å ha varslet om korrupsjon i FN-systemet.

Stortinget endret arbeidsmiljøloven for fem år siden for å legge bedre til rette for varsling. Tema for debatten fredag var om loven er god nok fem år etter at den ble vedtatt.

Stortingspolitikerne Karin Andersen (SV) og André Oktay Dahl (H) mener at loven om varslervern bør evalueres skikkelig. Med mål om å finne ut om den fungerer etter intensjonene.

Advokat Trygve Staff var imidlertid mer opptatt av praktiseringen av loven enn av selve lovteksten. Han foreslår også et eget varslerombud.

Tone Rønoldtangen sa at hun vil slå et slag for ordnede forhold på arbeidsplassen. Det er når tillitsvalgte og ledelsen samarbeider at varslingsordningen fungerer best, sa hun.

- Samtidig må vi skape et sted der varslere kan henvende seg. De aller fleste er ikke jurister, husk det, sa hun.