- Skal vi unngå tilbakefall til kriminalitet må vi ha gradvis løslatelse slik at man kan få mulighet til å fungere normalt i samfunnet igjen, sier Solbakken.

Hvert år løslates om lag 15.000 innsatte fra norske fengsler. Tilbakefallet er svært høyt, spesielt for de som sliter med rus, og for noen typer kriminalitet er det slik at omtrent alle løslatte blir gjengangere.

- Altfor mange kommer tilbake i løpet av kort tid. Dette kan ikke fortsette, sier Solbakken.

LO-nestlederen er opptatt av hva dette koster samfunnet, og ikke minst hva det betyr for de som enten blir rammet av kriminalitet eller som ikke gis en reell mulighet til å komme seg ut av kriminell aktivitet.

- De menneskelige lidelsene er enorme, mener han.

LO gir med dette full støtte til Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbunds (NFF) krav om gradvis løslatelse.

- Skal man kunne fungere godt i dagens samfunn må man ha både utdanning, arbeid og kunne bo i egen bolig. Overgangsbolig kan være en mulig sluse i et slik system, forklarer Solbakken.

Han er også opptatt av hva som skjer mens de innsatte er i fengsel, og viser til at av dagens innsatte er det fire av ti som har ungdomsskolen som høyeste fullførte utdanning. Svært få har utdanning utover videregående skole.

- Vi må få til et enda bedre skoletilbud i norske fengsler. Kompetanse er den viktigste nøkkelen for å komme ut i arbeid ? og det er enda viktigere for de som kommer med en belastende fortid som kriminell, sier han.

Både NFF og LO mener at kriminalomsorgen er nøkkelen til å hindre tilbakefall etter endt soning.

Også Justisminister Grete Faremo skal innlede på årets konferanse.

Du kan følge den kriminalpolitiske konferansen på fengselogfriomsorg.no/ og NFF-magasinet.no