"Normrenta" er den laveste renten arbeidsgiver kan ta i lån til sine ansatte uten at rentefordelen blir ansett som lønn og beskattet deretter. Denne renten har i lang tid ligget godt under de beste lånerentene i det ordinære bankmarkedet.

- For LO Stat har det vært en viktig prioritering at renta skal ligge så lavt at det er attraktivt for medlemmene å ha lån i SPK, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

Nå er det mange som mener ordningen er blitt for god. Det siste året har fordelen vært større enn noen gang. Noe både statstilsatte og ansatte i privat sektor med lån hos arbeidsgiver har dratt nytte av. Statens Pensjonskasse har kunnet tilby statstilsatte boliglån inntil 1,7 millioner til 2,25 prosent rente. Denne vil, hvis endringen blir vedtatt, sannsynligvis øke til 2,75 prosent.

- Fortsatt ligger den godt under markedsrenta - og det prinsippet skal vi forsvare - dersom den nye regjeringen prøver seg, sier Rønoldtangen.

Hun minner om at politikere på høyresiden flere ganger har tatt til orde for å fjerne ordningen med boliglån i SPK fullt og helt.

Rønoldtangen skjønner de som reagerer på det som nå skjer i statsbudsjettet.

- Selv om normrenta med dette grepet fortsatt ligger under markedsrenta, medfører hevingen økte rentekostnader for de som har benyttet seg av låneordningen i SPK. Derfor svekkes nå et gode vi har framforhandlet på vegne av statsansatte. Isolert sett er det sterkt beklagelig, sier hun.