Kommisjonen skal ledes av professor Jørn Rattsø. Med seg på laget har han blant annet lederen for den danske produktivitetskommisjonen, professor Peter Birch Sørensen. Blant de ti medlemmene finner vi også konkurransedirektøren og økonomer fra akademia med faglig kompetanse innenfor områder som produktivitet, strukturpolitikk og offentlig økonomi, foruten medlemmer med erfaring fra ulike deler av næringslivet og offentlig forvaltning.

Produktivitetskommisjonen skal se nærmere på hvorfor utviklingen i produktiviteten har vært svak de siste årene, og gi løpende råd om hvordan produktivitetsveksten kan økes i næringslivet og offentlig sektor.

Finansminister Siv Jensen sier i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag at kommisjonen også skal få innspill fra representanter for næringsliv, offentlig virksomhet og arbeidslivets organisasjoner. LO mener at kommisjonen burde knyttet til seg bredere kompetanse . For eksempel eksperter fra organisasjonene, med relevant kompetanse.

-Siv Jensen sier at regjeringen håper den norske kommisjonen vil bidra til debatt i det offentlige rom, slik den danske har gjort. Og den invitasjonen tar vi i mot, sier Tone Rønoldtangen.

Hun slår fast at det er for tidlig å si noe om kommisjonens arbeid. Den må få tid på seg.

-Men jeg noterer meg at regjeringen viser til danskenes kommisjon, og at lederen for denne har fått plass i det norske utvalget. Jeg tror ikke det er klokt å lage en ren kopi av danskenes arbeid.. Det er tross alt mange forskjeller mellom Norge og Danmark, sier Rønoldtangen.

-Så er det også noen utfordringer knyttet til å måle produktivitetsutviklingen, spesielt innenfor tjenesteproduksjon i offentlig sektor. For hvordan måler vi produktivitet der? Hvis det kommer til å handle mer om kvantitet enn kvalitet, så mener jeg at vi går i feil retning.

Rønoldtangen reagerer når Siv Jensen sier at «mange år med reformtørke har gitt for lite fornying i offentlig sektor og en kraftløs politikk for å  bedre næringslivets vekstevne.»

-Det stemmer rett og slett ikke. Det er gjennomført mye fornyelsesarbeid under de rødgrønne. Digitaliseringen av statlige tjenester har for eksempel ført til en enklere hverdag for både brukere og ansatte. Store endringer er gjennomført i Skatteetaten og NAV. Det samme i departementene. Men så må vi ikke glemme at store omstillinger tar tid. Spesielt når man i samme tidsrom har fått mange nye oppgaver, sier Rønoldtangen.